Core Service


 List of Multimedia Press Release  (MPR) Core Service/Specialization:

1. Creation of content

2. Editing

3. Proof Reading

4. Visual Selection/Approving

5. Placement - broadcast/podcast/publication/postings/subscriptions

6. Distribution - press release network/media list/blog list

7. Listings - SERP/directories/exposition centers/review pages

8. Archiving/Storing

9. Analysis

10.Assesment Reports

11.Consultations

12.Guarantees


PERKHIDMATAN ONLINE/DIGITAL PR

Online PR atau Digital PR boleh kekalkan visibiliti jenama anda sepanjang masa, lantas membantu tingkatkan imej dan juga jualan niaga anda.Apakah Digital PR & PR Tradisional ?
PR
Apakah PR? PR (Public Relations) atau perhubungan awam adalah sebahagian dari perkhidmatan pemasaran. Ia bertujuan untuk menjalin hubungan kesefahaman di antara sesebuah organisasi, firma maupun individu dengan pemegang taruh/publik menerusi suatu proses komunikasi yang strategik.

PR Tradisional
PR tradisional mengendalikan aspek hubungan awam dengan menggunakan cara komunikasi bersemuka menerusi acara-acara majlis. PR tradisonal juga guna media cetak, elektronik dan papan iklan sebagai sumber bagi menjana imej positif untuk sesebuah firma maupun jenama (brand).

PR tradisional dikatakan amal kaedah hipotetikal seperti tahap liputan media, bilangan perhubungan di media sosial, sentimen perbualan umum di media sebagai ukuran atau petunjuk prestasi utama (KPI) dalam menentukan imej atau reputasi sesebuah syarikat. 

Contoh aktiviti-aktiviti PR tradisional, termasuk:
 • Mengadakan cerita/berita PR dengan memposisikan jenama atau imej produk yang menyenangkan.
 • Memilih kandungan-kandungan penerbitan yang bersesuaian bagi disiarkan khusus untuk tatapan pelanggan media-media tertentu.
 • Berusaha menempatkan profil syarikat anda seperti di majalah-majalah utama.
 • Menyebarkan siaran media (press release) anda ke media cetak dan elektronik seperti pengumuman pelancaran produk baru.
 • Menghantar sampel-sampel produk kepada pihak media untuk tujuan review.
 • Mengatur acara-acara majlis secara bersemuka termasuk sidang media (press conference) untuk pastikan maklumat yang disampaikan oleh sesebuah firma melalui media berjalan dengan lancar dan sempurna.

Digital PR
Online PR atau Digital PR adalah strategi promosi yang digunakan oleh pakar pemasaran seperti kami di MEDIA MATE Consultancy untuk tingkatkan visibiliti jenama produk serta imej firma anda di platform internet dan juga mobile web - selain media elektronik. 

Kami mengaplikasi kaedah kewartawanan digital (Digital Journalism) dalam pembikinan konten/kandungan. Dan mengambil kira pemasaran secara online seperti SEM (Search Engine Marketing), SEO (Search Engine Optimization), membuat pautan (Link Building) serta memanfaatkan teknologi berasaskan Web Mudah alih (Mobile Web).

Digital PR boleh bantu jenama serta mesej anda supaya tersenarai di tahap tertinggi di enjin-enjin carian seperti Google, Yahoo, Bing, Baidu dan lain-lain bagi tujuan menjana populariti dan juga autoriti. 

Misalnya, kami telah membantu bentuk imej firma klien kami sebagai autoriti atau pakar rujuk dalam industri yang diceburinya dengan cara menerbitkan konten-konten yang khusus dan menarik di bidang tersebut. 

Dan seterusnya, kami juga bantu menarik lebih ramai netizen ke laman web utama bagi mereka dapatkan maklumat yang lebih jelas dan terpeinci daripada pakar. 

Hal ini bukan saja boleh tingkatkan keberadaan ataupun visibiliti tapi juga kredibiliti jenama anda di pelbagai platform seperti media pemberitaan, media sosial dan media web (own media).

Malah, perkhidmatan digital PR kami boleh juga tempatkan konten/kandungan mesej anda ke pelbagai saluran baru seperti di platform blogger, influencer, advocator dan juga advertorial secara berterusan bagi tujuan mengembangkan reputasi jenama anda.   

Contoh-contoh tugas dan tanggungjawab digital PR termasuklah:
 1. Membentuk penulisan cerita-cerita PR yang terkait kepentingan awam di internet bagi tujuan menarik perhatian netizen seramai yang mungkin - untuk hasilkan impak dari aspek B2C.
 2. Membina pautan (links) di media-media utama yang berberhubung/berlanggan dengan media-media kecil - untuk hasilkan impak dari aspek B2R (Business-to-Retailer). Justeru, membolehkan media-media kecil tersebut turut mendapat akses kepada mesej-mesej firma anda.
 3. Menjalin pautan dengan media-media online yang menumpukan kepada kandungan lebih khusus di segmen-segmen terpilih (niche) - untuk impak dari aspek vertikal atau niche marketing tapi global.
 4. Menjana suatu bentuk autoriti ataupun pakar rujuk dalam bidang khusus pada halaman atau laman web anda bagi tujuan mempamerkan kredibiliti jenama anda.
 5. Membantu tempatkan diskripsi jenama anda secara organik di tahap tinggi dalam senarai enjin-enjin carian menerusi kaedah teknikal seperti SERP (Search Engine Result Page) dan juga kehendak amalan media baru.
 6. Menempatkan profil syarikat (NAP Profile) di pelbagai saluran yang strategik seperti enjin carian, portal berita, rangkaian press release, direktori, perpustakaan, media sosial dan senarai-senarai daftar yang relevan. Penempatan (placement) tersebut bukan saja boleh kembangkan visibiliti di internet malah tingkatkan kedudukan firma dan jenama anda di search engines
 7. Membantu jenama anda nikmati interaksi pelanggan yang positif seperti mengadakan siaran 'live' di platform media sosial dan sebagainya.
 8. Mempertahankan atau mengurangkan impak negatif terhadap imej/reputasi jenama dan niaga anda semasa berhadapan dengan krisis komunikasi.
 9. Menerusi digital PR, aktiviti-aktiviti pemasaran niaga anda menjadi lebih efisyen dan kos efektif kerana kami boleh gabungkan publisiti, iklan dan pemasaran digital ke dalam satu platform media seperti di Multimedia Press Release (MPR).Apakah Perbezaan Di Antara Digital PR & PR Tradisional?

Salah satu perbezaan adalah digital PR boleh dirujuk dengan menggunakan algoritma seperti di Google Analytics dan sebagainya. 

Dan keberkesanan kempen digital PR boleh dianalisis melalui laporan KPI dalam bentuk domain berautoriti, domain rujukan, trafik yang berorganik dan tahap kedudukan (ranking) di enjin carian yang utama. 

Digital PR juga boleh ukur impak sesebuah konten dengan mengambil kira metrik seperti tren kata kunci, kadar lantunan (bounce rate) dan kadar masa berada di halaman (time on page) sebagai sebahagian dari kaedah digital journalism.


Manakah yang Lebih Baik untuk Jenama serta Perniagaan Anda?
Jawapan itu bergantung kepada keperluan dan keadaan yang berbeza. 
Di Malaysia, permintaan untuk perkhidmatan digital PR sudah pun meningkat dengan ketara, lebih-lebih lagi apabila hampir semua aktiviti perjalanan serta pergerakan individu dan orang ramai dikawal ataupun disekat kerana wabak Covid-19.

Sungguhpun demikian, khidmat PR tradisional seperti acara-acara majlis hubungan bersemuka (face-to-face interactions) masih diperlukan, memandangkan hal tersebut sudah jadi tabiat semulajadi manusia.

Seperti yang telah kita bincangkan, maka jelaslah bahawa perkhidmatan digital/online PR lebih fokus kepada perhubungan maya (high tech relations), sedangkan PR tradisonal menumpukan kepada strategi hubungan sesama insan (high touch relations). 

Oleh yang demikian, industri PR kini telah diperkasakan bagi membantu jenama dan niaga anda capai tahap yang lebih baik, apabila kemajuan komunikasi boleh diintegrasikan dengan keperluan bersosial di sepanjang masa. 

Di era informasi dan teknologi komunikasi (ICT) ini, perbezaan di antara editorial, iklan dan publisiti sudah menjadi kabur, yang penting adalah kepakaran dalam pembikinan, penyampaian serta penempatan mesej-mesej anda itu yang akan menentukan kejayaan dan keuntungan.  

Apa sahaja pilihan anda dalam penentuan strategi PR, yang wajar adalah menghargai kedua-dua kaedah tersebut dalam membina strategi komunikasi yang jitu bagi membezakan jenama dan niaga anda dengan saingan anda. 

Perlukah bantuan tentang strategi PR untuk menjayakan niaga anda? Hubungi kami di nombor telefon 017 47 98765, kami sedia membantu nasihati anda dengan percuma! Jika anda sudah ada strategi, kami ada blog dengan topik lebih menarik seperti di https://www.mediamateconsultancy.com/2021/12/apakah-itu-press-release-berbanding.html yang boleh jadi minat anda!

PERBEZAAN DI ANTARA IKLAN & PR DAN MANA SATU ADA KELEBIHAN?

 Apakah Iklan dan PR?

Iklan - Secara mudah, adalah mesej-mesej yang disiarkan oleh sesuatu syarikat bagi memikat pengguna seperti anda beli produk mereka. 

PR - Public Relations atau Perhubungan Awam melalui alat Press Release (Siaran Media), secara ringkas adalah cerita-cerita yang disiarkan mengenai individu tertentu seperti artis, ahli politik atau usahawan termasuk tentang sesebuah syarikat, jenama dan juga produk tertentu.   

Kedua-duanya adalah alat pemasaran. Iklan ialah mesej-mesej tentang produk yang dicipta dan disampaikan bertubi-tubi kali supaya ia melekat dalam otak para pengguna. Manakala, PR melalui cerita-cerita yang disampaikan secara berkala untuk difahami oleh orangramai termasuk pengguna.

Justeru, masing-masing dibentuk dengan cara tersendiri. Iklan guna kaedah jual produk kepada anda secara agresif (hard sell), manakala PR pula berjualan secara komprehensif (soft sell). 


Kelebihan PR Berbanding Iklan

Kos - Banyak syarikat memilih kos pemasaran yang mampu dikekalkan secara berpanjangan.  

Iklan sebenarnya diperlukan untuk pengaruhi sikap membeli pengguna, manakala PR digunakan untuk pengaruhi fikiran pengguna. Proses untuk mempengaruhi sikap membeli pengguna lazimnya perlu dilakukan secara berulang kali dan berterusan. Oleh yang demikian, kos penyiaran untuk biayai iklan sudah pasti lebih tinggi. Sedangkan kos membiayai PR adalah lebih rendah dan boleh pula dilaksanakan secara beransur-ansur. 

Malah, menurut amalan, proses soft selling lazimnya mendahului hard selling. Menerusi  soft selling kepercayaan pengguna terhadap syarikat, jenama dan juga produk boleh dipupuk dan dibina terlebih dahulu.


Penonton - Iklan perlu disasarkan kepada segmen tertentu memandangkan hanya pengguna tertentu sahaja yang berminat untuk membeli produk yang berkenaan. Sebagai contoh, hanya pengguna segmen wanita sahaja yang berminat beli gincu mulut. Tapi, tidak bagi PR kerana hampir semua orang berminat untuk membaca atau menonton siaran berita. Malahan, iklan juga boleh diolah dalam bentuk berita memandangkan sudah terdapat terlalu banyak iklan membanjiri media. 


Jangka Hayat Iklan dan PR - Iklan boleh beri manfaat kepada syarikat untuk jangka panjang sekiranya suatu produk itu tidak bertukar kerana format iklan tidak perlu diubah. Sungguhpun demikian, dalam sesetengah keadaan ia wajar ditukar untuk ikut tren dan kehendak pasaran. 

Sama seperti iklan, PR juga boleh didapati di pelbagai saluran media akibat banyak persaingan. Sungguhpun, jangka hayat PR lebih pendek, tapi dengan kreativiti, inovasi serta teknologi komunikasi yang baru ia boleh diatasi dengan mudah. 


Konklusi

Iklan dan PR adalah sebahagian daripada aktiviti pemasaran yang penting. Namun, setelah kita buat perbandingan dari aspek cost-benefit di antara iklan dan PR, jelaslah PR lebih wajar dan perlu didahulukan. Malah, yang terkini OPR (Online Press Release) adalah lebih efisyen dan kos efektif berbanding iklan - OPR akan dibincangkan pada artikel yang lain pula selepas ini.  

Imej Kredit Dusty Slater
Malaysian Kenaf Industry Leader Introducing Organic Kenaf as an Agent to Reduce Carbon Footprint at Dubai Expo 2020

KUALA LUMPUR, 13 December, 2021 ~ Press Release ~ Kenaf  Venture Global (KVG) a leader in Malaysian kenaf industry is representing Malaysia as panel speaking on mitigating climate change and reducing greenhouse gases using kenaf organic crop and material at Dubai Expo 2020.

 

The participation is particularly to take place on 23rd January to 29th January 2022. Among the objectives of the participation are to explore kenaf at global level and at the same time invite social enterprises and impact investors to Malaysia. 

 

Commencing from 1st October 2021 to 31st March 2022, Dubai Expo 2020 welcomes delegates from over 190 countries aims at gathering established corporations to engage in views exchange with the theme “Connecting   Minds, Creating the Future”.

 

The company is very much interested in producing the crop on a large scale and application due to its potential and uniqueness; unlike other commodities, kenaf is a practical crop for cultivation. Moreover, kenaf biomass would appear as potential for great renewable resources, besides its organic material is recognized by the Kyoto Protocol to be effective in mitigating global warming. 


The exclusive features of kenaf even allows the crop to be integrated as part of building component in Malaysia housing industry. Malaysia government has pledged to invest RM6 billion in long term housing project using kenaf-based industrial building material and technology. The company receives full support from the Malaysia government; as such, the direction of KVG in nurturing sustainability.

 

“In the meantime, we are also keen on establishing international partnership for   social enterprises prior to the expo. The collaboration can bring both parties to a greater  extent in terms of interests for the society and environment”, said Jazman Shahar Abdollah, the CEO of KVG Group of Companies.

 

Since the crop is practical and dynamic the company continues to operate despite the Covid-19 pandemic and actively contributing to all layers of society. The workforce under KVG and the group of companies are not affected with retrenchment or downsizing including the supply chain for kenaf. Apart from this, KVG aspires to continuously be of assistance to those in need during these trying times in any way possible.

 

KVG Website: 

https://www.kvgsb.com 


KVG corporate video: 

https://youtu.be/Nf-YBhkc47E

 

 

 


In this Busybody World Someone Could Carelessly Write and Publish About You. What Can You Do?

    In today’s buzzy and busybody domain, one needs to tell his or her story well, if not others may carelessly lead the way to write about you. 

Perhaps, they have less to tell about themselves but so much to talk about others. Almost like the stand-up comedian. 

And with the advent of social media, many have purportedly appearing to become reporters or writers. 

At the moment, anyone can freely write or mention about you in their social media. Moreover, one can also do it on other people accounts in the comment segment. 

Interestingly, in UK that person is envisage to be protected for freedom to express under The Human Rights Act 1998 and the fundamental rights. 

In fact, this include to express their views aloud through published articles, television or radio broadcasting, works of art and the internet and social media, with a provision that along the way you also have respect for other people's right. In such a situation, the account holder of the social media shall not delete the comment, if not he or she will be deemed to be going against freedom of expression. 

In Malaysia, a complainant might have to take a long way to stop this busybody people as you are required to communicate directly with the website or operator to remove the intended comment or even a picture, promptly. And if the affected owner does not or refuse to cooperate, you can lodge reports to the site administrator directly by using "report abuse" button as provided by the site administrator. 

In other countries, the law allows anyone who is referred to in a publication to demand a right to reply. To qualify the complainant only has to have been mentioned. Publishers cannot refuse to run a correction, although the law does not prevent them from commenting further on the claimant in the same publication. However, if your response to reply is weak or inadequate then no one else will take the blame except oneself. This could be very unpleasant as the whole episode would have been seen and shared by netizens.

Besides, storytelling has become complex with the presence of digital communications since it has become a part of traditional communication. According to an analysis, digital communications is about more interactions, more participators, egalitarians, decentralization and less hierarchy. 

These days, there is overwhelming information circling around consumers that made it hard to get their attention. Not only you but others are also trying to sell the same kind of products to the same consumers, amid a lot of channels that you can use to reach them from internet to smartphones and social media. But don't forget consumers have their own favorite channels and they also have the liberty to block messages that are not relevant or indifferent to them.   

On the other spectrum, a good product or service is no longer a ticket to success since negative or even a half-truth story about it can create misconceptions. Furthermore, the matter could get very sticky when scrutinized in online consumer review sites. More people and even many small and medium size companies may not be aware that such kind of misunderstandings could affect personal and  business reputation.

And no one knows everything and practically, there is no 'one-size-fits-all’ solution to this issue. Media and user communications landscape have changed drastically and one needs to seek for experts to assist in meeting these new challenges or even opportunity that may come together to succeed. 

Hence, hope you will know what to do wisely when someone carelessly write about you, next time? 

Is this article useful to you? Please let us know and share with others.


You may also like to read this story: Making Sense of the Covid-19 Pandemic

https://www.mediamateconsultancy.com/2020/05/why-there-is-need-to-tell-your-story.html

APAKAH MEDIA SOSIAL ITU EJEN DAJJAL?

 
Hitam Putih Media Sosial

 Sama dengan pengguna yang lain, mungkin anda juga telah nikmati manfaat dari kemudahan media sosial dengan percuma. Tetapi adakah anda peduli kenapa dan siapa sebenarnya yang menentukan hala tuju media sosial itu? 

Ringkasnya, medsos atau media sosial adalah sejenis perkhidmatan media dalam talian yang memudahkan para pengguna seperti anda menyertai, berkongsi maklumat dan juga menerbitkan isi kandungan masing-masing. 

Memang tidak boleh dinafikan medsos seperti Facebook dan lain-lain telah memainkan peranan besar dalam hidup kebanyakan ahli masyarakat. Facebook misalnya, dikatakan berhasrat untuk terus jadikan dunia lebih terbuka kepada pelbagai peluang dan ruang bagi manfaat pengguna melalui platformnya.

Sungguhpun demikian, kajian menunjukan medsos telah mendatangkan kesan positif termasuk yang negatif dengan berlipat ganda. Apa pun, pemilik-pemilik medsos sudah mengaut untung yang lumayan tapi berlepas diri di atas kesan-kesan buruk yang berlaku ke atas pengguna. 

Di Malaysia, Facebook sangat popular, dengan lebih 24 juta pengguna dan seterusnya berpuluh juta lagi di Messenger, Whatsapp, Instagram dan Linkedin. Rata-rata, pengguna medsos menghabiskan masa selama 4 jam dan 47 minit setiap hari (Sumber: YouGov). Sungguhpun kebanyakan pengguna tidak hadapi masaalah, tapi saban hari semakin ramai yang menjadi mangsa ketagihan dalam penggunaan media sosial. 

Fenomena ketagihan terhadap medsos bermula dengan aktiviti-aktiviti seperti ‘like, share, retweet’ dan seumpamanya. Kajian menunjukkan bahawa aktiviti-aktiviti berterusan di medsos itu sebenarnya meransang satu litar saraf di dalam otak pengguna sehingga terhasilnya suatu tindak balas kimia berunsur dadah seperti ‘kokain’. Dan dadah tersebut seterusnya mampu mengikat pengguna kepada satu perasaan yang amat kuat untuk dapatkan perkhidmatan medsos dengan berulang kali secara tabii. 

Oleh yang demikian, mereka boleh menguasai emosi serta minda pengguna dan terus memanipulasi pengguna dengan muslihat halus serta yang nyata melalui perkara-perkara separuh benar. Dan nampaknya mereka akan kaut keuntungan hingga akhir zaman. 

Lantaran itu, kita boleh juga lihat sesungguhnya mereka sedang pengaruhi dunia sukan dengan melobi Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa (IOC) untuk iktiraf “esports” sebagai sukan rasmi di Olimpik. Sebenarnya, esports atau sukan elektronik adalah sejenis persaingan dalam permainan video. 

Mereka juga dilaporkan telah berjaya mempengaruhi pihak pengurusan Arab di beberapa negara Timur Tengah supaya menggalakkan esports sebagai sukan rekreasi. Meskipun turut terdapat unsur-unsur ketagihan dan melalaikan di dalamnya, mereka menekankan bahawa esports boleh atasi tekanan emosi rakyat yang sedang terkurung dalam “lockdown” sewaktu pandemik Covid-19. Dan mereka mendakwa sesungguhnya esports mampu bina komuniti sukan yang sihat melalui medsos. Kita tidak tahulah apa yang akan terjadi kepada anak-anak Pak Arab itu nanti. 

Mungkin inilah yang dimaksudkan oleh nabi dalam sabdanya suatu masa dulu kepada orang-orang Arab bahawa,“Akan datang pada akhir zaman dajjal-dajjal para pendusta. Mereka akan datang kepada kalian dengan ucapan-ucapan yang tidak pernah kalian dengar. Bahkan ayah-ayah kalian juga tidak pernah mendengarnya. Maka jauhilah mereka. Mereka akan menyesatkan kalian meskipun dalam hal-hal mendatangkan fitnah kepada kalian.” - Riwayat Muslim.   

Seorang mufti turut menasihatkan umat Islam terutama sekali para agamawan supaya berhati-hati dengan media sosial. Menurut Mufti Perlis, sekiranya tidak cermat, para agamawan yang guna medsos untuk berdakwah boleh saja tersasar dek kerana pengaruh media sosial yang kuat – sila klik video di sini - https://youtu.be/seXfvBMgxXg 

Untuk pengetahuan anda, sungguh pun Facebook telah menyediakan perkhidmatan yang baik, di masa yang sama dia juga telah mengeksploitasi pengguna dengan mengintip serta merekodkan segala tabiat mereka melalui aktiviti-aktiviti di medsos menggunakan perisian analisis yang canggih. Dan apa yang mengejutkan, Facebook telah menyerahkan laporan analisis pengguna itu bersama dengan maklumat peribadi mereka untuk kegunaan pihak-pihak yang berkepentingan. 

Di dalam satu kes mahkamah, pihak Facebook telah turut didakwa kerana didapati membocorkan dataraya pengguna untuk manfaat sebuah firma perundingan di Britain. 

Sebelum itu, pihak mahkamah telah mendenda Facebook berjumlah jutaan dollar kerana didapati membeli syarikat-syarikat yang mampu beri persaingan seperti Messenger, Instagram, Whatsapp dan sebagainya untuk monopoli pasaran dengan cara yang menyalahi peraturan. 

Dalam hal penerbitan berita, Facebook pernah mengedit kandungan-kandungan berita dan membuat tafsiran-tafsiran yang tidak beretika tentang konflik di Gaza lalu menyiarkannya kepada umum.

Facebook dan kumpulannya masih menafikan dan terus mempertahankan diri menerusi khidmat guaman, walaupun telah didapati mengkhianati pengguna dan mendustai ramai orang dalam hal pelaporan berita. 

Mengikut bahasa Arab, dajjal bermaksud pendusta atau penyamar. Manakala, dalam ajaran Islam dajjal dimaklumkan menyerupai makhluk-makhluk yang muncul dengan pelbagai bentuk muslihat dan seterusnya memperlihatkan diri masing-masing berkuasa seperti tuhan. 

Mungkin tidak keterlaluan jika kita takwilkan hal ini dengan sebuah hadis, di mana Rasulullah s.a.w. bersabda, “Sesungguhnya kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang biawak yang sempit sekalipun, pasti kalian akan mengikutinya.” Kami (para sahabat) bertanya,“Wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani?” Beliau menjawab, “Lantas siapa lagi?”- Riwayat Muslim. 

Kesimpulannya, media sosial itu bagaikan pisau bermata dua, jika anda gunakan dengan baik, maka manfaatnya sangat besar dan di masa yang sama, jika anda gunakan untuk hal-hal yang kurang baik, anda seperti menempa pisau untuk menghiris tangan-tangan. 

Walau bagaimanapun, para pengguna boleh saja terus menggunakan medsos tapi anda haruslah peka dan punyai kesedaran yang tinggi bahawa medsos dibangunkan semata-mata untuk mengaut keuntungan dan pemilik-pemilik medsos juga memiliki agenda tersendiri bagi tujuan-tujuan tertentu. 

Persoalannya, jika pemilik-pemilik medsos adalah seperti dajjal, medsos pula seperti apa? 

Sila komen dan kongsikan artikel ini untuk manfaat ahli keluarga dan rakan-rakan anda. Layari laman web https://www.mediamateconsultancy.com/2020/06/about-us.html seterusnya.

JAGALAH IMEJ ANDA DI ERA 'FITNAH ZAMAN': KENAPA DAN BAGAIMANA ?Jagailah  Imej atau Reputasi Anda di Era Fitnah Zaman: Kenapa dan Bagaimana? 

 Apabila kebanyakan orang mendengar istilah imej diri, perkara pertama yang lazim mereka fikirkan adalah berkenaan menjaga kedudukan orang kenamaan atau memulihkan imej ahli politik yang terlibat dalam kontroversi, khabar angin ataupun spekulasi liar. 

Tapi, samada suka atau tidak, anda sebenarnya sudah pun miliki imej atau reputasi diri, cuma ianya berskala kecil ataupun besar. Sesungguhnya, anda wajib mempertahankan reputasi diri kerana anda ialah makhluk terbaik yang telah diciptakan oleh Tuhan. Lebih-lebih lagi, dalam menjaga imej diri dari tipu-daya 'fitnah zaman', di mana perkara-perkara batil dan juga separuh benar sudah menjadi lumrah terpapar hampir di setiap dada media. Pihak media menganggap ini sebagai satu penawaran kepada permintaan ramai yang lebih suka melihat daripada mencegah yang mungkar. 

Oleh yang demikian, setiap orang wajarlah memperhatikan pengurusan dan penyelenggaraan reputasi diri atau imej masing-masing. Waima, reputasi diri misalnya, boleh digarapkan seperti dalam situasi seseorang itu mendapat kerja atau disenarai-hitamkan. Dalam era kemajuan maklumat ini, sesebuah sistem dataraya (big data) yang canggih boleh merekodkan pelbagai interaksi termasuk tabiat seseorang pada setiap masa. Dan seterusnya, imej seseorang itu boleh di exploitasi melalui sistem kecerdasan-buatan (artificial intelligence  - AI).  

Akibat Tidak Jaga Reputasi Diri 

Reputasi dikatakan bermula dalam hal menjaga kebersihan diri. Dan jika anda berhenti mengurus diri, akibatnya anda boleh disisihkan masyarakat kerana ia terangkum dalam pengurusan reputasi peribadi. Hari ini, mereka yang tidak peka tentang imej adalah sama seperti mendedahkan diri kepada risiko serangan musuh, pesaing ataupun oportunis yang sentiasa menunggu untuk ambil kesempatan ke atas anda. Justeru, sudah tentu anda tidak mahu ditimpa kecelakaan. 

Berikut Adalah Beberapa Faedah Reputasi Diri: 

Anda tentukan kehidupan anda - Pengurusan reputasi diri adalah sama seperti mencipta jenama perniagaan. Untuk apa "produk" anda atau bagaimana ianya mahu dikenali ?, Siapa "pelanggan sasaran" anda, atau apakah jenis rakan niaga yang syarikat anda ingin dihampiri?, Sama seperti anda dapat tentukan misalnya; rambut yang tersisir, bau yang enak, pakaian bergaya, begitulah juga anda dapat tentukan jenama dan reputasi diri anda. 

Kejayaan menghasilkan kejayaan - Setelah orang melihat anda dengan cara tersendiri, maka lahirlah suatu persepsi yang boleh membuahkan realiti. Contohnya, jika anda memasuki sebuah bank dengan keadaan tidak terurus dan meminta pinjaman perniagaan, anda mungkin tidak akan dapat pinjaman, tidak kiralah berapa banyak kotak telah berjaya ditandakan dengan tepat pada borang aplikasi anda. Sebaliknya, jika anda berjalan dengan yakin sambil memakai pakaian hebat, mengenakan potongan rambut yang segar, dan memperlihatkan keperibadian unggul, kemungkinan besar anda akan mendapat pinjaman, sungguhpun tidak sepenuhnya. 

Keselamatan - Apabila anda mengurus reputasi diri anda, reputasi akan mengukuhkan anda. Reputasi membolehkan anda perolehi rakan kongsi, jaringan sosial, jaminan korporat. Reputasi dianggap oleh hampir semua orang sebagai tanda kejayaan. 

Peluang bergerak ke aras yang lebih tinggi - Reputasi yang hebat membuatkan anda dapat peluang eksklusif dibandingkan dengan orang yang tidak punyai reputasi atau mempunyai reputasi negatif. Menerusi reputasi yang hebat, anda akan dapat akses kepada orang berkuasa, berpengaruh dan kaya. Pendekata, menerusi reputasi anda boleh dapat apa yang anda mahukan dalam hidup ini.

Sungguhpun demikian, anda perlulah memahami cara menguruskannya. 

Cara Mengurus Reputasi Anda di Media 

Sumber atau platform yang diperlukan untuk pengurusan reputasi diri; 

1. Memiliki komputer atau tablet 
2. Ada akses kepada talian Internet 
3. Memiliki telefon pintar 
4. Memiliki e-Mel 
5. Memiliki nama domain atau domain pilihan - Alamat di alam siber (berbanding alamat kediaman) 

Reputasi Sebagai Aset Persendirian 

Tuntut ruang anda - Langkah pertama dalam menjadi seorang 'pengusaha' yang berjaya, anda hendaklah menempah ruang anda di rangkaian media sosial dengan mewujudkan akaun di semua platform media sosial utama. Ia umpama mendaftar aset masa hadapan atau harta intelek anda. 

Laman Media Sosial Apakah yang Harus Anda Lawati? 

Seterusnya, anda harus menerbitkan nama pengguna dan profil anda di semua laman media sosial utama. 

LinkedIn - Ini adalah 'resume' dalam talian anda. Perekrut, rakan sekerja dan ketua eksekutif syarikat muncul di sini secara berkala untuk menggilap penampilan mereka (dan untuk memeriksa kemunculan anda). 

Facebook - Bagi sesetengah orang, anda tidak pernah ujud dalam hidup mereka, sekiranya anda tidak ada di Facebook. Selain itu, Messenger, iaitu  platform pesanan Facebook pula dicatur untuk atasi keperluan e-mel dan seterusnya supaya ia jadi satu bentuk komunikasi pilihan global. 

Twitter - Anda mungkin tidak menggunakannya, tetapi anda harus menempah ruang nama anda di sana.

Instagram - Tidak kira sama ada anda sesuai dengan demografi milenium atau tidak. Cukup untuk menempah nama pengguna anda, dan hantarkan gambar profil. Itu sahaja yang anda perlukan sekarang. 

Pinterest - Ia sangat berguna apabila ujud keperluan nanti. 

YouTube - Milik Google. Amat popular selepas Facebook.

Jika anda boleh log masuk  akaun Google atau Gmail, anda sudah beres. Sekiranya anda tidak mempunyai alamat Gmail, semestilah anda usaha mendapatkannya. 

Sangat disyorkan - Beli nama domain anda. Milikilah nama domain anda sendiri dengan nama anda atau seiras mungkin. 

Sekarang kelihatan macam tidak penting, tapi sama seperti keperluan untuk tempahan yang lain, anda tidak akan tahu sehinggalah anda tidak bisa perolehinya lagi kerana ia telah jadi milik orang lain .

Gunakan carian nama domain seperti 'GoDaddy' untuk melihat samada nama anda tersedia sebagai domain dot com. Cari dan beli nama domain yang sepadan dengan nama anda, sehampir mungkin. 

Apakah nama yang harus anda gunakan pada profil sosial anda? Saya syorkan agar anda menggunakan nama yang anda fikir paling kerap digunakan di Google. 

Sebilangan orang memilih nama skrin atau nama samaran, tapi jangan. Kerana jika anda melakukannya, anda akan terlalu bergantung pada Google untuk pastikan samada nama samaran dalam talian anda masih menurut ketetapan Google.

Berikut adalah beberapa petua bonus mengenai nama di profil media sosial anda. Namun, tidak semua syarat akaun media sosial sama, jadi tidak semua petua ini akan terpakai. 

Sekiranya nama pengguna anda sudah dituntut oleh orang lain, cubalah alternatif berikut; 

- Penuhkan nama anda. Contoh, JohanMohdAdam 
- Masukkan nama tengah anda. Contoh, JohanMAdam 
- Gunakan inisial untuk nama depan dan tengah anda. Contoh, JMAdam 
- Pendekkan nama belakang anda: JohanMohdAdm 
- Gunakan tanda sempang di antara nama anda (jika dibenarkan) - Johan-Adam 
- Tambahkan "The Real" sebelum nama anda - TheRealJohanAdam 
- Tambahkan "Rasmi" di tempat anda - JohanAdamRasmi 
- Cuba jangan guna nombor - Tidak ada yang lebih mudah diingati dan lebih menjengkelkan daripada  menambah urutan nombor ke atas nama atau nama pengguna anda. Walaupun anda mungkin  mempunyai nombor bertuah atau nombor kegemaran nenek anda, jangan gunakannya di profil sosial anda. JohanAdam008710 tidak digalakkan. 

Apa sahaja nama yang anda pilih, pastikan ia tetap konsisten di semua akaun. Sekiranya anda JohanMAdam di Instagram, ini juga nama anda di Pinterest. Jangan tukar nama anda kecuali benar-benar perlu. 

Sekiranya, anda terlibat dalam Akta Kanun Saksi, lakukan apa yang diperintahkan. Tetapi di media sosial, pastikan nama anda tetap sama. 

Bagaimana dengan Gambar Profil? 

Foto profil media sosial sangat penting untuk mereka tetapkan anda sebagai manusia sebenar (tidak seperti "bot") dan ianya boleh dianggap sebagai reputasi anda.

Anda boleh membengkokkan beberapa peraturan berikut, terutama jika anda sering menukar gambar profil Facebook anda, tetapi sebahagian besarnya, panduan ini harus dilakukan; 

Guna satu gambar sahaja. Tidak ada yang mampu atasi "bot" daripada profil media sosial tanpa foto sebenarnya. 

Dalam kita membicara hal ini, imej kanak-kanak, binatang peliharaan, kereta cantik anda tidak layak dijadikan foto profil anda. 

Ambil gambar profil anda dengan tujuan serius. Jangan sekadar mengambil gambar selfie di atas katil. 

Gunakan gambar profesional separa badan (mark short), jika ada. Sekiranya tidak, anda mungkin boleh melaburkan sedikit masa serta wang untuk mendapatkannya. 

Gunakan foto terbaru. Foto berusia 19 tahun mungkin sudah tentu lebih menarik, sedangkan sekarang misalnya anda berusia sudah 42 tahun. Dapatkan foto yang sesuai dengan penampilan anda sekarang. 

Jangan memakai cermin mata hitam. Anda mungkin kelihatan lebih 'cool', tetapi ramai mahu melihat sinar mata anda yang sebenar.

Senyum, kecualilah jika anda disuruh bergambar sebagai suspek tahanan lokap.

Gunakan foto yang sama di semua profil. Sekiranya anda ingin melupakannya di media sosial (contohnya, mungkin anda tidak menyertai Pinterest), tidak mengapa. Tetapi anda juga harus menggunakan foto yang sama untuk Twitter dan Instagram, dengan syarat anda tidak begitu aktif pada profil-profil tersebut. Tujuannya, adalah untuk keseragaman dan kelangsungan penampilan anda di media sosial. 

Foto yang kabur, terpotong, berkumpulan, dan berpiksel tidak dapat diterima. Foto profil anda mestilah hanya wajah anda dan wajah anda harus jelas. 

Berhati-hati dengan 'doppelgängers'. Doppelgängers adalah "penampilan imej yang seiras dengan orang yang masih hidup". Dari segi pengurusan reputasi diri, samada dia lebih baik maupun buruk, doppelgängers boleh mematikan keaslian diri anda. 

Peraturan dan tip di atas bertujuan untuk perisytiharan diri dan melindungi identiti profil anda daripada dicuri atau ditokok-tambah.

Aktiviti Reputasi: Penampilan 

Penampilan jenama diri anda dalam talian bergantung kepada berapa lama anda berada di media sosial dan apa yang anda katakan, lakukan, atau poskan. 

Anda wajar memilih seberapa lama yang anda mahukan. Sebilangan orang mungkin memilih untuk poskan ke Facebook secara terbuka sepanjang hari. Yang lain akan menghantar siaran setiap minggu atau dua minggu. 

Sebilangan orang selalu berada di LinkedIn, dan yang lain lebih aktif di Instagram. 

Berikut adalah tiga pemerhatian dan cadangan semasa mengurus reputasi anda ketika berada di media sosial. 

Kendali Privasi Anda 

Sekiranya anda memilih penyertaan yang rendah di media sosial, lakukan 'setting' pada akaun media sosial anda. Pantau maklumat rakan yang masuk atau ikuti permintaan, dan kendalikanlah maklumat yang masuk. 

Pilihlah tempoh penyertaan yang anda mahukan. Lebih banyak penyertaan maka lebih banyak waktu pengurusan diperlukan. 

Matlamat yang berbeza memerlukan tahap aktiviti yang berbeza. Contohnya, jika anda berada di pasaran berkaitan pekerjaan, aktiviti LinkedIn anda mungkin diperlukan. 

Menyembunyikan atau memadam catatan lama juga perlukan penelitian. Pilih laman web di mana anda mahu lebih aktif. Kecuali anda mempunyai banyak waktu terluang atau sekumpulan pembantu, sukar untuk menjadi sangat aktif di semua akaun media sosial. 

Pilih yang paling penting bagi anda dan matlamat anda, luangkan masa anda di sana. 

Karenah Reputasi 

Waspadalah terhadap risiko. Pemantauan dan penambahbaikan reputasi individu amat diperlukan, sungguhpun terdapat beberapa risiko di sana. Namun, reputasi diri masih dapat disusun dengan pengkhususan yang telah ditentukan. 

Kawal diri dan bersihkan reputasi masa lalu. 

Kawal Diri anda

Cuba tetapkan beberapa peraturan untuk diri sendiri. Mula-mula, kawal privasi anda jika anda mempersoalkan kemampuan untuk menutup mulut anda di waktu yang tertentu. Walau apa pun yang diperlukan, reputasi anda sangat berharga kerana penarikan balik kata-kata tidaklah sama dengan anda memilih untuk langsung tidak bersuara. 

Bersihkan Reputasi Masa Lalu

Bagi sebilangan daripada kita, saat-saat "tidak membanggakan" boleh terus tersiar sebagai foto atau video Facebook. Lakukan apa yang anda boleh untuk lenyapkan foto atau video yang berada di tangan orang lain. Anda mungkin menuntut privasi tapi itulah hakikat yang tidak mungkin datang bersama-sama Google dan Facebook. 

Sekiranya anda mempunyai sesuatu yang anda tidak mahu diketahui oleh orang lain, mungkin anda tidak harus lakukan itu pada permulaanya lagi. 

Kesimpulan 

Akhir sekali, reputasi diri adalah tanggungjawab setiap individu. Dan ia juga merupakan hak hakiki yang perlu dihormati oleh orang lain termasuk diri anda sendiri. Sekiranya, dilakukan dengan betul, pengurusan reputasi memberi anda kekuatan, peluang dan potensi masa depan.

Sungguhpun era moden ini amat mencabar, namun pengurusan reputasi tidak perlu menyakiti atau membosankan anda. Ia adalah suatu amalan mudah untuk menuntut ruang anda, selepas itu, menempa kewujudan yang positif dan kekal peka dengan keadaan sekeliling.

Renungkanlah dan berkongsilah artikel ini sebagai usaha kebajikan untuk kebaikan ramai. 

Lawati laman web, https://www.mediamateconsultancy.com
Kredit: Dreamstime/KentCampbell